O nás

LICITOR dražby

Naša spoločnosť vykonáva dražby už viac ako 10 rokov. Za uvedené obdobie sme úspešne vyriešili viaceré problémy spojené s aplikáciou Zákona
o dobrovoľných dražbách a zároveň získali množstvo praktických skúseností, o ktoré sa chceme podeliť s odbornou i laickou verejnosťou.

Vo svojej praxi sa určite stretávate s partnermi, ktorým je rešpektovanie vlastných záväzkov a plnenie povinností úplne cudzie. Táto skutočnosť, spolu so súčasným stavom vymožiteľnosti práva na Slovensku má za následok, že sa svojich subjektívnych práv môžete domôcť len za veľmi sťažených podmienok, limitovaných preťaženosťou súdov, zneužívaním procesných práv, obštrukciami v rámci konkurzných, exekučných a administratívno-právnych konaní, či inými prostriedkami s cieľom oddialiť, prípadne zamedziť plneniu zmluvných, alebo zákonných povinností. Naša spoločnosť, ktorá vznikla ako reakcia na neutešenú situáciu u nás, si kladie za cieľ ponúknuť svojim klientom profesionálnu pomoc pri riešení ich problémov, spočívajúcich v porušovaní ich nárokov povinnými stranami. V rámci toho Vám ponúkame relatívne nový inštitút dobrovoľných dražieb, ktorý je vynikajúcou alternatívou exekúcií, kde už nebudete musieť čeliť zdĺhavému, finančne náročnému a nie vždy efektívnemu procesu ochrany Vašich záujmov.
V rámci tohto procesu postupujeme v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách, ktorý záložnému veriteľovi umožňuje uspokojiť svoju pohľadávku zabezpečenú záložným právom priamo zo zálohu, a to jeho predajom na dražbe za zákonom stanovených podmienok. Túto možnosť má pritom záložný veriteľ bez toho, aby sa obrátil na súd a nie vždy so žiadaným výsledkom čakal na exekučný titul – právoplatné a vykonateľné rozhodnutie súdu. Naši odborníci v tejto oblasti Vás presvedčia o tom, ako rýchlo a hlavne efektívne sa dá domôcť ochrany Vašich práv.

LICITOR DEVELOPMENT

Spoločnosť LICITOR development je developerská spoločnosť špecializujúca sa na výstavbu rezidenčných a komerčných projektov.
Rukopis našich stavieb je vyjadrením vnímania potrieb obyvateľov, zrkadlom našich spoločenských a kultúrnych postojov, s akcentom na politickú nezainteresovanosť a nekonfliktné vzťahy s verejnosťou.

Filozofiou našej spoločnosti je rovnako rešpekt k miestu realizácie stavieb, s úctou k všetkým kultúrnym, ekologickým, historickým a sociálnym väzbám. Sme hrdí, že počas 10-ročného pôsobenia na trhu sme sa stali dôveryhodným partnerom pre popredných realitných investorov a našich konečných klientov. Pri každom koncepte si dávame záležať na precíznej tvorivej činnosti ohľaduplnej k životnému prostrediu.

Úspech našich developerských projektov je výsledkom dôrazu kladeného na inovatívny dizajn, kvalitné materiály a výber renomovaných architektov a stavebných firiem.

LICITOR reality

Realitná sekcia spoločnosti LICITOR radí našu spoločnosť medzi popredné realitné agentúry špecializujúce sa najmä na rezidenčné nehnuteľnosti
a development v Žiline a okolí, ako aj na strednom Slovensku.

Vďaka silnému zázemiu, detailnej znalosti miestneho trhu, vedomostí našich maklérov, pravidelným školeniam a cenným osobným kontaktom, Vám vieme zabezpečiť atraktívnu ponuku a výhodné podmienky pri realizácii vášho zámeru. Prvotriedny klientský servis, ktorý zahŕňa právne, daňové a hypotekárne poradenstvo je zárukou príjemnej a bezproblémovej transakcie pri kúpe, predaji, prenájme, alebo iných investíciách do nehnuteľností. LICITOR ponúka partnerstvo, ktoré zaručuje spokojnosť, tak pre klientov so záujmom o individuálne bývanie, ako aj o komerčné nehnuteľnosti, či novostavby v rámci rezidenčných developerských projektov. FILOZOFIOU spoločnosti nie je masová prezentácia ponúk, ale úzka profilácia takého portfólia do ktorého by sme sami neváhali investovať…

Plena vita exemplorum est

( Život je plný príkladov, Cicero)